Grutto in Waterland

Grutto’s zijn de ambassadeurs van het Nederlandse polderlandschap. Nergens ter wereld is deze van oorsprong op riviergraslanden en hoogvenen broedende vogel zo talrijk als in de contreien van oer-vaderlandse dorpen als Broek in Waterland. Zelfs binnen de stadsgrenzen van Amsterdam broeden meer grutto’s dan in heel Groot-Brittannië en Frankrijk tezamen! 
(Bron: nvwgdegrutto.nl)